Nhà đất thuê

150m2
Giá : Cập nhật
Diện tích : 150m2
Quận/ Huyện: Huyện Thuận Thành
19/05/2016
80-185m2
Giá : Cập nhật
Diện tích : 80-185m2
Quận/ Huyện: Huyện Thuận Thành
19/05/2016
40m2
Giá : 4 triệu/tháng
Diện tích : 40m2
Quận/ Huyện: Huyện Tiên Du
19/05/2016
Giá : 800$
Diện tích :
Quận/ Huyện: Lạng Sơn
13/05/2016
25m²
Giá : 5.25 triệu/tháng
Diện tích : 25m²
Quận/ Huyện: Huyện Cao Phong
13/04/2016
76m²
Giá : 15 triệu/tháng
Diện tích : 76m²
Quận/ Huyện: Huyện Yên Thủy
13/04/2016
25m²
Giá : 6.5 triệu/tháng
Diện tích : 25m²
Quận/ Huyện: Huyện Kim Bôi
13/04/2016
72m²
Giá : 6 triệu/tháng
Diện tích : 72m²
Quận/ Huyện: Huyện Yên Minh
13/04/2016
54m²
Giá : 12 triệu/tháng
Diện tích : 54m²
Quận/ Huyện: Gốc
13/04/2016

Tìm kiếm bất động sản